Fundacja FURU jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w czerwcu 2012 roku. Współpracują z nami niezależni artyści, pedagodzy, animatorzy, naukowcy i instytucje. Naszym celem jest wspieranie działalności artystycznej oraz działań na przecięciu sztuk, art&science oraz edukacji ekologicznej.

W ramach stałej działalności Fundacji FURU realizujemy program wydawniczy AAUU records, wspierający niezależnych polskich muzyków oraz debiuty fonograficzne.

A K T U A L N O Ś C I

PREZENTACJA POLSKIEJ MUZYKI W KANADZIE

1408x594.jpeg

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 polskich zespołów muzycznych pojedzie do Toronto prezentować swoją twórczość!

Across the Baltic Sea 4.jpg

SUTARI & FRÄNDER

ACROSS THE BALTIC SEA

Polsko szwedzki projekt muzyczny realizowany przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza, Polskiego Instytutu w Sztokholmie, Swedish Arts Council, Musik Verket, Mad Kind Production. 

YaronTrio.jpg

YARON TRIO - CARMINA JUDAICA

PREMIERA AAUU

aauu-logo-black_edited.png